Novinky

Kontakt

Bc.Hana Harvanová
Tožice 1
257 51 Bystřice

Tel.: 731 418 187
E-mail: hharvanova@centrum.cz

IČ: 71300899
Kategorie: Novinky

Změny v dani z příjmu fyzických osob a OSVČ od 1.1.2015

Změny v daních fyzických osob

Tak jako každý rok je od 1.1. spousta změn. Níže stručně shrnu ty nejdůležitější pro fyzické osoby, ať už zaměstnance a nebo podnikatele

SLEVA NA DRUHÉ A TŘETÍ DÍTĚ -na druhé se zvyšuje z 1.117,- Kč na 1.317,- Kč měsíčně a na třetí a další dítě z 1 117 korun na 1.417 korun měsíčně. Na první dítě zůstává stejná 1.117,-

SLEVA ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE do předškolního zařízení - lze uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené za umístění dítěte do předškolního zařízení, pokud toto není uplatněno jako daňový výdaj. Výdajem se rozumí školkovné, né stravné nebo úhrada kroužků. Maximální výše slevy je rovna minimální mzdě. Lze uplatnit i za rok 2014 do max. výše 8.500,- , v roce 2015 pak max.9.200,-

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY - minimální mzda se zvyšuje na 9.200,-

OMEZENÍ VÝDAJOVÝCH PAUŠÁLŮ - dochází k ohraničení výdajových paušálů, vychází se z příjmu 2mil. a vztahuje se na všechny sazby paušálu. OSVČ mohou mít vyšší příjmy a uplatnit paušál, max. však ve výši limitu

Maximální výše výdajů od 1.1.

  • u 80% paušálu lze uplatnit výdaj max. do částky 1,6 milionu Kč
  • u 60% paušálu lze uplatnit výdaj max. do částky 1,2 milionu Kč
  • u 40% paušálu lze uplatnit výdaj max. do částky 800 tisíc Kč
  • u 30% paušálu lze uplatnit výdaj max. do částky 600 tisíc Kč

SLEVA PRO PRACUJÍCÍ DŮCHODCE - pracující důchodci si mohou opět uplatnit slevu na dani (to bylo platné již během roku 2014), ale nyni je to rozšířeno o podmínku, že pokud příjem důchodce bude vyšší než  840.000,- Kč pak budou svou penzi danit 15%

SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ O NÁKLADY NA ZŘÍZENÍ FIREMNÍ ŠKOLKYzaměstnavatelé si mohou snížit daňový základ o náklady, které souvisí se zřízením a provozováním zařízení péče o dítě předškolního věku. Nákladem mohou být  např. nájemné prostor, úklid, mzdy, ale i platba jinému subjektu, který umístí děti ve svém zařízení.

POVINNOST HLÁSIT OSVOBOZENÉ PŘÍJMY NAD 5 MILIONŮ - kdo má osvobozené příjmy nad 5 milionů, musí to nahlásit finančnímu úřadu, kdo tam neučiní hrozí mu sankce ve výši 15% z neoznámené částky.

ZMĚNA V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ - nově lze uplatnit daňové zvýhodnění pouze pokud smlouva neumožňuje předčasný výběr bez zániku smlouvy, tedy výplatu plnění před dosažením 60 let věku nebo 60 měsíců od uzavření smlouvy. Pokud chce poplatník ponechat daňové zvýhodnění musí podepsat dodatek ke smlouvě do 1.4.2015. Ukončí-li poplatník smlouvu předčasně, bude povinen podat daňové přiznání a tak dodanit osvobozený příjem, tedy příspěvky zaměstnavatele za předchozích 10 let (týká se ale jen příspěvků poskytnutých od ledna 2015) a také dodanit odečty uplatněné v předchozích 10 letech.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - všechny fyzické i právnické osoby, které mají datovou schránku, ať ze zákona nebo dobrovolně, jsou do 1.1.2015 poviny komunikovat s Fú pouze elektronicky. Pozor pokuta je 2000,- Kč za nedodržení a finanční úřad nemá možnost ji snížit.

 SOLIDÁRNÍ DAŇ - Přiznání nemusí podávat poplatníci, pokud za kalendářní rok nepřekročili maximální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění, ale v jednom měsíci nebo v několika měsících došlo k uplatnění solidárního zvýšení daně. Přiznání se bude podávat, jen když bude solidární zvýšení zvyšovat celoroční daň, nikoliv měsíční záloha.

 ZVÝŠENÍ ZÁLOH - na sociální a zdravotní pojištění OSVČ více zde 

BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY ZE ZÁPŮJČEK, VÝPROS A VÝPŮJČEK - tyto jsou nově osvobozeny, pokud jejich úhrn těchto bezúplatných příjmů za zdaňovací období nepřesáhne 100.tisíc os jedné osoby.

PLACENÍ DANÍ - končí přechodné období, kdy došlo ke změně čísel účtů finančních úřadů. Nové účty jsou již v platnosti od roku 2013, od 1.1.2015 již nelze posílat platby na stará čísla účtů. Platná čísla účtů najdete zde.

Změn je mnohem více, ale toto jsou ty nejdůležitější pro běžné malé podnikatele a občany. Dále jen upozorňuji změnu v daňovém řádu, kdy FÚ mohou udělovat vyšší sankce, změny v uznatelnosti některých výdajů na dosažení a udržení příjmu dle zákona o dani z příjmu, to se týká např. i finančního leasingu. Více lze nalézt na stánkách finanční správy, kde jsou zveřejněny Nejvýznamnější změny u fyzických osob a plátců daně od 1. 1. 2015

print Formát pro tisk