Zdroj: http://hhucetnictvi.cz/novinky/dph-pouze-elektronicky  •  Vydáno: 20.11.2013 6:21  •  Autor: HH

DPH pouze elektronicky

Změna pro plátce DPH

Pozor od  1.1.2014 budou muset všichni plátci povinně podávat přiznání k DPH elektronicky, jedinou vyjímkou jsou fyzické osoby s obratem od 6 mil., které nemají tuto povinnost danou zákonem. Nadále zůstavá povinnost elektronického podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti Bližší informace na stránkách finanční správy

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2013/dph-se-bude-od-ledna-priznavat-uz-jen-elektronicky-4476