Zdroj: http://hhucetnictvi.cz/novinky/kontrolni-hlaseni  •  Vydáno: 2.1.2016 17:36  •  Autor: HH

Kontrolní hlášení

Co to je,kdo a kdy ho podává...??

 

Asi většina z Vás postřehla, že od 1.1.2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Níže uvedené řádky jsou velkým zestručněním celé problematiky a mají sloužit k získání představy co vlastně kontrolní hlášení je. Doporučuji celou věc řešit s odborníkem neboť zde hrozí velké sankce. Kontrolní hlášení upravuje zákon o DPH v aktuálním znění v  § 101 c až  § 101 i.

Co je kontrolní hlášení?

Speciální daňový formulář pro plátce DPH, který nenahrazuje přiznání k DPH ani souhrnné hlášení, pouze u přenesené daňové povinnosti nahrazuje výpis z evidence.  Je to tedy nový tiskopis, který jsou povinni podávat všichni plátci DPH. A to ve formátu a struktuře předepsané zákonem a pouze elektronicky.  Lze říci, že kontrolní hlášení podrobněji rozvádí vybrané údaje z přiznání k DPH.  

 

Kdy se podává kontrolní hlášení?

Měsíční plátci DPH a všechny právnické osoby (i ty které jsou čtvrtletními plátci)  mají povinnost podávat kontrolní hlášení vždy do 25.dne následujícího měsíce.

Fyzické osoby, čtvrtletní plátci DPH, pak podávají kontrolní hlášení  čtvrtletně s daňovým přiznáním (poprvé do 25.dubna 2016)

Prvně se bude kontrolní hlášení podávat za měsíc leden 2016, tedy do 25.února 2016 a musí ho podat i právnické osoby, které jsou čtvrtletními plátci DPH.

 

Kdo je povinen podat kontrolní hlášení?

 Dle  § 101 c zákona o DPH je plátce povinen podat kontrolní hlášení pokud uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění případně poskytl úplatu před dnem zdanitelného plnění  další.

Jinak řečeno jsou-li na daňovém přiznání k DPH vyplněny řádky 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,25,40,41, pak má plátce povinnost podat v řádném termínu kontrolní hlášení.

 

Co se v kontrolním hlášení uvádí?

Krom kontaktních údajů, příslušného finančního úřadu, druhu kontrolního hlášení, se musí uvést buď e-mail nebo ID datové schránky (právě pro elektronickou komunikaci s FÚ).

Kontrolní hlášení je skládá z několika částí. Jen stručně uvedu co jednotlivé oddíly obsahují.

Oddíl Aplnění u kterých je plátce povinen přiznat daň

 A.1. Uskutečněná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti – uvádí se DIČ odběratele, ev. číslo dokladu, DUZP, základ daně a kód předmětu plnění –nahrazuje výpis z evidence

A.2. Zde se vyplňují všechna zdanitelná plnění u kterých má povinnost přiznat daň příjemce – např. pořízení zboží z EU nebo přijetí služby z EU – opět uvádíme VAT (DIČ) dodavatele, ev. číslo dokladu, datum povinnosti přiznat daň, základ daně a daň dle jednotlivých sazeb DPH

A.3. Všechna uskutečněná plnění v režimu zlato – zde se uvádí VAT (DIČ) odběratele, jeho jméno a příjmení (případně obchodní jméno), datum narození, místo pobytu nebo sídlo, číslo daň. dokladu , datum plnění a hodnota osvobození

A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění s hodnotou nad 10 000,- Kč včetně daně, která bylo poskytnuta jiným osobám, mající DIČ (pro jiné podnikatelské subjekty, ale i spolky, obce, nadace…), uvádí se sem i opravné daňové doklady nad 10 000,- Kč. Uvádí se zde DIČ odběratele, ev.číslo dokladu, datum povinnosti přiznat daň u dodavatele, základ daně a dač v jednotlivých sazbách.

A.5. Souhrnně se zde uvádějí plnění do 10 000,-Kč a plnění pro fyzické osoby nepodnikající (občany)

Oddíl B přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku 

B.1.  Přijatá plnění v režimu přenesené daňové povinnosti – uvádí se DIČ dodavatele, ev. číslo dokladu, DUZP, základ daně a daň dle jednotlivých sazeb, kód předmětu plnění – nahrazuje výpis z evidence

B.2. Přijatá zdanitelná plnění s hodnotou nad 10 000,- Kč, u kterých si příjemce uplatňuje nárok na odpočet. Uvádí se zde DIČ dodavatele, ev.číslo dokladu, datum povinnosti přiznat daň u dodavatele, základ daně a daň v jednotlivých sazbách, info o použítí poměru a opravy dle § 44 zákona o DPH.

B.3. Souhrnně se zde uvádějí plnění do 10 000,-Kč včetně daně

Oddíl Ckontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH – konečně číslo základu daně se musí rovnat součtům základům daně z daňového přiznání

 

Zde je odkaz na vzorový formulář kontrolního hlášení

 

Sankce související s kontrolním hlášením

 Asi to nejdůležitější pro laiky je informace o výši sankcí.

  1. 1 000,- Kč pozdní podání kontrolního hlášení, bez vyzvání správce daně (stačí den zpoždění, i e-tiskopis - při podání přes portál DS-musí být doručen do 25.na fú)
  2. 10 000,- Kč podání v náhradní lhůtě, po výzvě správce daně
  3. 30 000,- Kč nepodání na základě výzvy k doplnění, změně, nebo potvrzení – nedodržení 5denní lhůty na odpověď
  4. 50 000,- Kč nepodání ani v náhradní lhůtě
  5. Až 500 000,- Kč pro toho kdo závažně stěžuje nebo maří správu daně

 Tyto sankce jsou upraveny v § 101 h zákona o DPH

 

 Na co si dát pozor!!!!!

 

Závěrem znovu upozorňuji, že toto jsou velmi stručné informace, které mají zájemcům poskytnout základní informace co to vlastně je kontrolní hlášení. Chcete-li získat více informací doporučuji podívat se na stránky ministerstva financí.

Vzhledem k povinnosti elektronické komunikace, 5 denní lhůtě na reakce, vysokým sankcím a administrativní náročnosti doporučuji spolupracovat s odborníkem. Pokud budete mít zájem neváhejte se na mě obrátit.

Na základě plné moci, za Vás mohu podávat přiznání k DPH i souhrnné hlášení a komunikovat s finančním úřadem a Vy jste bez starostí.